Nasza kadra

  „Sukces to drabina, po której nie sposób się wspinać z rękami w kieszeniach”

– Philip Gordon Wylie

     OGRÓD EDUKACYJNY

Czym jest i czemu służyć będzie ?

 Jest praktycznym przykładem zintegrowanego działania dla rozwoju dzieci i młodzieży. Nawiązując do idei edukacji przez całe życie, łączy świat dziecka i jego rodziny ze szkołą, nauczycielami i społecznościami uczącymi się. Odwołuje się do potrzeb dzieci i ich zainteresowań, aspiracji i możliwości rodziców oraz wymagań edukacyjnych Polskiej Ramy Kwalifikacji i Matury.

  Przedmiot działalności – edukacja dla rozwoju
*
Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie kształcenia,
*upowszechnianie edukacji poprzez tworzenie  i rozwijanie innowacyjnych metod nauczania opartych na technologii informacyjnej
*Organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji
*Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania, rozwoju,  kształcenia oraz kształtowania osobowości.

 Zakres i oferowane usługi (produkty)

 Działalność edukacyjna  skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także osób dorosłych uczęszczających do szkół w systemie wieczorowym i zaocznym, rodzin i środowisk szkolnych .

     Organizujemy:

 *kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym
ze wszystkich przedmiotów maturalnych ( wedle zapotrzebowania )
*kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
* kursy dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych przygotowujące do egzaminu  szóstoklasisty
*kursy przygotowujące do dwujęzycznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
( przygotowanie do biegłego władania językiem obcym w różnych dziedzinach w perspektywie dalszego kształcenia w klasach  dwujęzycznych w szkołach gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych, a w przyszłości do studiów w Polsce i za granicą)

Jeżeli w ofercie nie ma  zajęć edukacyjnych lub opiekuńczych, na które chcielibyście uczęszczać, jesteśmy w stanie je dla Was lub dla Waszej  Pociechy opracować i przeprowadzić.

Nasze Centrum zatrudnia  nauczycieli, pedagogów i psychologów posiadających pełne kwalifikacje i duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zachęcamy do skorzystania z naszych ofert, a w zamian oferujemy profesjonalne zajęcia
i zadowolenie ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

 

* Dyplomowana nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze
* Lektorka języka polskiego jako obcego
* Egzaminator maturalny OKE.

Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Stosunkowo niedawno podczas spacerów po lesie odkryłam na granicy Sosnowca i Sławkowa kilka chałup, w których do tej pory nie ma prądu oraz  bieżącej wody. Było to dla mnie zdumiewające odkrycie.

Ukończyła Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowe Studia o specjalności: Nauczanie kultury i języka polskiego  jako obcego. Jej hobby to ciągłe doskonalenie nauki języka angielskiego -cały czas podnosi swoje kwalifikacje. Dzięki temu, że wciela się raz w rolę nauczyciela, innym razem w rolę ucznia – potrafi lepiej zrozumieć i docenić starania swoich uczniów.

Przez wiele lat pracowała w V Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana w Sosnowcu, obecnie prowadzi zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu oraz Gimnazjum Nr 6 im. Jana Kochanowskiego

 

* Dyplomowana  nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.
* Egzaminator maturalny OKE

Ukończyła Wydział Historii na Uniwersytecie Śląskim oraz Dwuletnie Studia Podyplomowe Europeistyka na Wydziale Stosunków Międzynarodowym  Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2011 roku otrzymała statuetkę „Śląskie na 5”w kategorii Osobowość Roku. Nagradzane są nią osoby i instytucje, których osiągnięcia znacząco przyczyniły się do promocji województwa śląskiego, jego dorobku gospodarczego, naukowego i kulturalnego w Unii Europejskiej.

Od lat związana z V Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana w Sosnowcu. Obecnie kształci także młodsze roczniki – uczniów z klas IV- VI.

Dla mnie, bycie nauczycielem to połączenie zawodu z pasją. Lubię dzieci, młodzież i ludzi  z którymi pracuję. Od bardzo wielu lat łączę obowiązki nauczyciela i wychowawcy, co jest dla mnie  wielką satysfakcją i wyzwaniem. Często organizuję moim wychowankom wyprawy historyczne, w trakcie których najlepiej uczą się historii.

Moje córki są już trzecim pokoleniem  związanym z nauczycielstwem w mojej  rodzinie. W takiej atmosferze, przez wiele lat łatwo poznawać i rozumieć świat oczami młodych ludzi. Lubię wycieczki rowerowe te bardzo odległe i te całkiem bliskie, po Lubelszczyźnie. Wśród cichych, pięknych krajobrazowo i historycznie miejsc najchętniej spędzam wakacyjny czas.  

 

* Socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, pedagog szkolny.
* Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem.

Posiada szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi oraz uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Prowadzi grupy terapeutyczne dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia dla rodziców. Dużą popularnością cieszą się zajęcia dotyczące zaburzeń i trudności z koncentracją oraz zachowań agresywnych i opozycyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję, a zwłaszcza , gdy mogę pomóc rodzinie i dziecku- wskazać im drogę, którą mogą pójść. Ważną sprawą w kontaktach jest umiejętność wnikliwego wsłuchania się w drugiego człowieka i sprawienie, by w danym momencie poczuł się najważniejszy na świecie i cieszy mnie, kiedy tak się poczuje.

 

* Dyplomowany nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa.
* Egzaminator maturalny OKE .

Ukończył Uniwersytet Śląski na Wydziale Nauk o Ziemi o specjalności geografia oraz studia podyplomowe w zakresie  edukacji  obronnej oraz zarządzania oświatą.  Pracę zawodową rozpoczął kształcąc uczniów szkół podstawowych, a następnie gimnazjalnych. Nie jest mu również obca praca z młodzieżą szkół licealnych i technicznych, a także z osobami dorosłymi. Przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję dyrektora Centrum Nauki I Biznesu Żak w Tychach.

Lubię spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Ciągle doskonalę umiejętności jazdy konnej, którą zaraziła mnie córka, a praca fizyczna w ogrodzie pozwala mi wypocząć i nabrać sił do pracy umysłowej.

 

* Dyplomowana nauczycielka matematyki i technologii informacyjnej
* Egzaminator maturalny OKE

Ambasador programu eTwinning od 2006 roku. Wieloletnia nauczycielka matematyki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana w Sosnowcu. Obecnie pracuje  z uczniami w szkole gimnazjalnej, prowadząc zajęcia z  matematyki w języku angielskim.

Prowadzę warsztaty, szkolenia, konferencje dotyczące programu eTwinning oraz warsztaty na temat zastosowań narzędzi technologii informacyjnych w nauczaniu i realizacji projektów edukacyjnych. Ponadto prowadzę warsztaty z zakresu programów komputerowych pomocnych w nauczaniu i uczeniu się matematyki: Geogebra, Cinderella, Tess, Poly, Modellus, Sketchpad, oraz inne ciekawe aplety.

Interesuje mnie  tematyka Zintegrowanego Nauczania Językowo-Przedmiotowego – CLIL (nauczanie matematyki w języku angielskim) oraz zagadnienia związane z Globalizacją (stale współpracuję ze szkołami w Arushy w Tanzanii).

 

* Nauczycielka języka angielskiego.

Jestem nauczycielką języka angielskiego w szkole podstawowej, liceum zaocznym i szkole pomaturalnej. Wiele przyjemności przynosi mi praca z małymi dziećmi, a ich postępy w nauce są dla mnie wielką satysfakcją. Uczę m.in. dzieci niezwykle ambitne, które mają wiele talentów i umiejętności, a znajomość języka obcego jest dla nich priorytetem. Wykorzystują język angielski w praktyce, już na etapie szkoły podstawowej uczestnicząc w międzynarodowych projektach edukacyjnych, jak również organizując wraz ze mną  konkurs piosenki angielskiej, Halloween. Wielu moich uczniów kontynuuje naukę w gimnazjach dwujęzycznych. Tam w języku angielskim uczą się takich przedmiotów jak: matematyka, geografia, czy biologia.
Czas wolny  to książka, rodzina i podróże.

 

* Dyplomowana nauczycielka chemii i przedsiębiorczości
* Egzaminator maturalny i gimnazjalny OKE

Pasją do chemii zaraziła niejedno pokolenie młodzieży. Jej wychowankowie to m.in. studenci uczelni medycznych, lekarze i farmaceuci. Uważa, że w każdej dziedzinie życia wysiłek plus wiara w siebie równa się sukces. Swoim przedmiotem potrafi zainteresować nawet  najbardziej opornych. Na jej lekcjach panuje bezwzględna cisza.

 Jestem niepoprawną  optymistką. Sądzę, że w młodych ludziach tkwi olbrzymi potencjał, który umiejętnie wykorzystany sprawia cuda: realizuje marzenia, umożliwia osiągnięcie celu.
Wolny czas lubię spędzać w gronie rodziny i przyjaciół. 

 

* Nauczyciel dyplomowany języka francuskiego
* Tłumacz przysięgły języka francuskiego, egzaminator O.K.E.
* Posiadacz certyfikatu ukończenia „Akademii Trenerów Języków Obcych”
* Posiadacz dyplomu Teaching Knowledge Test, uprawniającego do nauczania języka angielskiego także poza granicami kraju.

Nauka języków obcych może być dla naszych najmłodszych wspaniałą przygodą. Posiadając uprawnienia do nauczania języka francuskiego i angielskiego mam możliwość i niewątpliwą przyjemność wprowadzania ich w świat odrobinę dla nich obcy, ale jakże ciekawy. Praca z najmłodszymi stworzyła okazję do uruchomienia pokładów mojej kreatywności. Dzięki umiejętności gry na pianinie oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii mogę uatrakcyjnić moje lekcje. Najmłodsi są przecież najwdzięczniejszą, ale także najbardziej wymagającą grupą uczniów. Ich umiejętność koncentracji jest ograniczona. Jednak dzięki ogromnemu entuzjazmowi dzieci, niesamowitym umiejętnościom naśladowania oraz dużej pojemności ich pamięci mam możliwość uzyskiwać jak najlepsze efekty mojej pracy.  

Uwielbiam podróżować z przyczepą po całej Europie, obcować z przedstawicielami różnych kultur, poznawać  nowe miejsca oraz zwyczaje.

Lubię wszelkie wyzwania – będąc miłośniczką narciarstwa postanowiłam dotrzymać kroku mojej starszej córce i nauczyć się jazdy na snowboardzie.
Efekty na razie nie są zadowalające, ale przecież „chcieć to móc”.

 

* Dyplomowana nauczycielka języka niemieckiego
* Egzaminator maturalny OKE.
* Staż pracy: 15 lat

Ukończyła Wydział Filologii Obcej na Uniwersytecie Śląskim. Nauczycielka w V Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana oraz w VI Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu.

Koordynatorka wymian międzynarodowych ze szkołą niemiecką w Quickborn koło Hamburga. Zaangażowana w realizację projektów polsko – niemieckiej współpracy młodzieży. Współorganizatorka konkursów Wiedzy o Unii Europejskiej i Krajach Członkowskich o zasięgu ogólnomiejskim.

Prywatnie pasjonatka dobrego kina, książki oraz jazdy na nartach.

 

 

 

krzysztof

 Jestem doktorantem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Studia magisterskie ukończyłem na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w zakresie biotechnologii. Interesują mnie głównie nauki przyrodnicze, w szczególności biologia oraz paleontologia. Nauka to dla mnie nie tylko tomy podręcznikowych informacji, ale również życiowa pasja, dlatego też moim marzeniem jest w przyszłości zostać naukowcem, aby móc czynnie w niej uczestniczyć oraz ją tworzyć. Czas wolny najchętniej spędzam w gronie najbliższych przyjaciół.