Język polski dla obcokrajowców

 

Umut z Turcji, Kasia i Maja z Gruzji i Maria z Francji na lekcji języka polskiego.

W Polsce przebywały w ramach Wolontariatu Europejskiego ” Młodzież w działaniu” od września 2012 do końca maja 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

certyfikat

Wykwalifikowana kadra lektorów  z uprawnieniami  do nauczania języka polskiego jako obcego zaprasza chętnych  na :

Profesjonalne kursy języka polskiego dla cudzoziemców.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do:

  • pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce oraz członków ich rodzin
  • prywatnych przedsiębiorców
  • studentów rozpoczynających naukę w Polsce
  • wolontariuszy przebywających czasowo w Polsce
  • osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatów
  • osób pragnących osiedlić się na terenie Polski.

Ponadto:

* określamy kompetencje językowe uczestników przed rozpoczęciem kursów,

*dostosowujemy się do potrzeb i możliwości czasowych naszych Klientów,

*dojeżdżamy do firm lub do domów naszych uczniów,

*zapewniamy pełny pakiet materiałów dydaktycznych

OPINIE  O  ZAJĘCIACH

Miałam 3 godziny języka polskiego w tygodniu przez 9 miesięcy z Panią Katarzyną Gwoździk. Nauczyłam się podstaw polskiej gramatyki, a nasze lekcje były prowadzone za pomocą zabawy. Pani Katarzyna była bardzo dobrą nauczycielką i dzięki niej jestem zdolna do rozumienia języka polskiego. Sprawiła, że polubiłam ten język pomimo, że na początku był trudny dla mnie.

Pozdrawiam serdecznie 

Marie ( Francja )

       It won’t be lie if I would say that Polish language is difficult one. Especially for us, for Georgian, Turkish and French volunteers who didn’t knew any word in Polish before.

       During 8 month we had an intensive Polish lessons – grammar, speaking Polish… what was necessary to get on with the local population and learn the new language. The lessons were always interactive, with different kind of activities and extraordinary places to meet. Formal and the same time friendly relationship with the teacher helped us to learn more easily. That’s why at the end we were able to speak fluently and even make an official presentation in Polish in front of city hall members and President of Sosnowiec.

 It’s always pleasure to have a deal with professionals.

 Maia  from Georgia

During those 8 months our Polish lessons were both so useful and entertained. Our teacher could do everything to make this lesson better. For example, we were playing Polish games like monopoly, scrabble, kalambury and those were good to learn lots of polish words also not to be bored during lesson.

I’m glad that ı have „moja kochana nauczycielka” and thanks to her my polish has improved so fast :)

Dalma Umut ( Turcja )

English version:

Qualified staff teachers invite to teach Polish as a foreign language:

Professional Polish language courses for foreigners

The offer is mainly addressed to:

* employees seconded to work in Poland and their family members

* private entrepreneurs

* students entering education in Poland

* volunteers staying temporarily in Poland

* those preparing to obtain certificates

* people who want to settle in Poland.

In addition we:

– define the language level of participants before starting the course

– adapt to the needs and time of our clients,

– we get to companies or  homes of our students,

– we provide a full package of teaching materials.